ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 48 trang 125 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 48 tr 125 sách GK Toán 8 Tập 2

Tính diện tích toàn phần của:

a) Hình chóp tứ giác đều, biết cạnh đáy a = 5cm, cạnh bên b = 5cm, \(\sqrt{18,75} \approx 4,33\)

b) Hình chóp lục giác đều, biết cạnh đáy a = 6cm, cạnh bên b = 5cm, \(\sqrt{3} \approx 1,73\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Ta có các mặt bên của hình chóp đều là những tam giác đều cạnh 5cm. Đường cao của mỗi mặt bên :

SH = 

=   = √18,75 ≈ 4,33 (cm)

Diện tích xung quanh hình chóp:

Sxq = p.d = .5.4. 4,33 = 43,3 (cm2)

Diện tích đáy hình chóp:

Sđ =  a = 5 = 25(cm2)

Diện tích toàn phần hình chóp:

Stp = Sxq + Sđ = 43,3 + 25 = 68,3 (cm2)

Câu b:

Mặt bên của hình chóp lục giác đều là tam giác cân có cạnh bên 5cm, cạnh đáy 6cm.

Đường cao SH của mặt bên là :

 SH =  =  = √16 = 4 (cm)

Diện tích xung quanh hình chóp:

Sxq = p.d = .6.6 .4 =72 (cm2)

Đáy của hình chóp là lục giác đều. Diện tích lục giác bằng 6 lần diện tích tam giác đều ABO.

Chiều cao của tam giác đều là:

OH =  =  =  √27 ≈ 5,2 (cm)

Diện tích đáy hình chóp:

Sđ = 6..6.5,2 = 93,6 (cm2)

Diện tích toàn phần hình chóp:

Stp = Sxq + Sđ =72 + 93,6  =165,6  (cm2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48 trang 125 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1