YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 44 trang 123 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 44 tr 123 sách GK Toán 8 Tập 2

Hình 57 là một cái lều ở trại hè của học sinh kèm theo các kích thước. Thể tích không khí bên trong lều là bao nhiêu?

Xác định số vải bạt cần thiết để dựng lều (không tính đến đường viền, nếp gấp…biết

(\(\sqrt{5} \approx 2,24\)).

Hình 57 bài 44 trang 123 SGK Toán 8 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Thể tích cần tính bằng thể tích của hình chóp có chiều cao 2cm

Đáy là hình vuông cạnh dài 2m. Diện tích đáy Sđ = 2 = 4(m2)

Thể tích hình chóp : V = .S.h = .4.2 =  

Câu b:

Số vải bạt cần tính chính là diện tích của bốn mặt (hay là diện tích xung quanh) mỗi mặt là một tam giác cân.

Để tính diện tích xung quanh ta cần phải tính được trung đoạn tức là đường cao SH của mỗi mặt

 SH2 = SO2 +  OH2 = SO2 = 22 + 12 = 5

\(SH = \sqrt{5} \approx 2,24m\)

Nên  Sxq = p.d =  2.4.2.24 = 8,96 (m2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 123 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON