ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 49 trang 125 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 49 tr 125 sách GK Toán 8 Tập 2

Tính diện tích xung quanh của các hình chóp tứ giác đều sau đây (h.63)

Hình 63 bài 49 trang 124 SGK Toán 8 Tập 2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hình a: Sxq = p.d = .6.4. 10 = 120 (cm2)

Hình b: Sxq = p.d = .7,5 .4. 9,5 =142,5 (cm2)

Hình c: Độ dài trung đoạn:

d =  =  = √225 = 15(cm)

Nên  Sxq = p.d = .16.4.15 =480 (cm2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 125 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1