ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 45 trang 124 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 45 tr 124 sách GK Toán 8 Tập 2

Tính thể tích của mỗi hình chop đều dưới đây (h58, h59)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáy của hình chóp là tam giác đều cạnh bằng 10cm

Đường cao của tam giác đều là:

HD =  =  = √75 ≈ 8,66 (cm)
Diện tích đáy của hình chóp đều là:

S = .BC.h = . 10. 8,66 = 43,3(cm2)

Thể tích hình chóp đều là:

V =. S.  h1 = . 43,3 .12 = 173,2(cm3)

Hình 59:

Đường cao của tam giác đều BDC:

h = 

 = √48 ≈6,93(cm)

Diện tích đáy của hình chóp đều là:

S = .BC.h = .8.6,93 = 27,72(cm2)

Thể tích hình chóp đều là:

V = . S.  h1 = . 27,72. 16,2 =149,69(cm3)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45 trang 124 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1