YOMEDIA

Bài tập 32 trang 19 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 32 tr 19 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Hãy chọn hai chữ số sao cho có thể viết hai chữ số đó thành một lũy thừa để được kết quả là số nguyên dương nhỏ nhất?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32

Ta có số nguyên dương nhỏ nhất là 1, nên:

\(1^{1} = 1^{2} =1 ^{3} = ......= 1^{9} = 1\).

\(1^{0}= 2^{0} =3 ^{0}=........= 9^{0}= 1\).

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 19 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA