ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 32 trang 19 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 32 tr 19 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Hãy chọn hai chữ số sao cho có thể viết hai chữ số đó thành một lũy thừa để được kết quả là số nguyên dương nhỏ nhất?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32

 
 

Ta có số nguyên dương nhỏ nhất là 1, nên:

\(1^{1} = 1^{2} =1 ^{3} = ......= 1^{9} = 1\).

\(1^{0}= 2^{0} =3 ^{0}=........= 9^{0}= 1\).

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 19 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1