ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 30 trang 19 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 30 tr 19 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tìm x, biết:

a) \(x : (-\frac{1}{2})^{3} = - \frac{1}{2}\).

b) \((\frac{3}{4})^{5}.x =(\frac{3}{4}) ^{7}\).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30

 
 

Câu a:

 ⇒ x = .

Câu b:

  ⇒ .     

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 19 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1