YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 26 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 26 tr 16 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Cho các số liệu về quãng đường bộ:

Hà Nội - Vĩnh Yên:  54km,

Vĩnh Yên - Việt Trì:  19km.

Việt Trì - Yên Bái : 82km.

Tính quãng đường một ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái qua Vĩnh Yên và Việt Trì.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Quãng đường ô tô đi là: \(54 + 19 + 82 = 155\) (km).

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 27 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 28 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 29 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 30 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 31 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 32 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 33 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 34 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 35 trang 19 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 36 trang 19 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 37 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 39 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 40 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 43 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 44 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 45 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 46 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 47 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 48 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 49 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 50 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 51 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 52 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 53 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 54 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 55 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 56 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 57 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 58 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 59 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 60 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 61 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 5.1 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 5.2 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 5.1 trang 73 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 38 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON