ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.1 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 5.1 tr 13 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Số tự nhiên x thoả mãn điều kiện 0.(x - 3) = 0. Số x bằng:

(A) 0;

(B) 3;

(C) Số tự nhiên bất kì;

(D) Số tự nhiên bất kì lớn hơn hoặc bằng 3.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn (D) Số tự nhiên bất kì lớn hơn hoặc bằng 3.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.1 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1