ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 5.1 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 5.1 tr 13 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Số tự nhiên x thoả mãn điều kiện 0.(x - 3) = 0. Số x bằng:

(A) 0;

(B) 3;

(C) Số tự nhiên bất kì;

(D) Số tự nhiên bất kì lớn hơn hoặc bằng 3.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn (D) Số tự nhiên bất kì lớn hơn hoặc bằng 3.

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.1 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • na na

  Tính nhanh : 2 + 4 + 6 + 8 + 200 +............+ 120

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Minh Hải

  a) A = 1 + 2 + 3 +.....+ 49 + 50 ( làm theo công thức bình thường đã học )

  b) B = 3 + 5 + 7 +......+ 203 ( làm theo công thức bình thường đã học )

  c) C = 2 . 53 . 12 + 4 . 6 . 87 - 3 . 8 . 40 ( Lưu ý: các số in đậm có kết quả = 24 )

  ( dấu chấm là dấu nhân )

  d) D = 5 . 7 . 77 - 7 . 60 + 49 . 25 - 15 .42 ( Lưu ý: các số in đậm sẽ làm theo công thức tính chất phân phối, em sẽ tách rời các số in đậm sao cho nhân lại vs nhau có kết quả băng 35. Bài mẫu:

  ví dụ như 15 . 42 thì ta sẽ tách ra như sau 5 . 3 . 7 . 6 thì chữ số 5 và chữ số 7 các em gom lại 1 nhóm nó sẽ có kết quả bằng 35)

  cách trình bày: ( Đây chì là bài mẫu để hs tham khảo học sinh không là bài này )

  đề 4 . 5 . 19 + 15 . 4 + 20 . 30

  = (4 . 5) . 19 + 3 . (5 . 4) + (4 . 5) . 6 . 5

  = 20 . 19 + 3 . 20 + 20 . 6 . 5

  = 380 + 60 + 120 . 5

  = 380 + 60 + 600

  = 440 + 600

  = 1040

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Tinh nhanh:997+45;93+48

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Tính tổng : 1+5+9+...+193+197+201

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  Tính nhanh:

  9.11.53+33.46.3+99

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Bài 1:Thực hiện phép tính

  a, 26 + 27 + 28 + 29 +30 + 31 + 32 + 33

  VD: Tổng trên có số số hạng là : (33 - 26) : 1 + 1=8 (số hang)

  Tổng trên là : A= (33 + 26 ) x 8 : 2 = 236

  b, B= 1+2+3+.....+2019

  c,C= 2+4+6+...+98

  Bài 2:Bạn Việt đánh số trang của 1 cuốn sách bằng các số tự nhiên từ 1 đến 195 . Hỏi bạn Việt phải viết tất cả bao nhiêu chữ số ? ( Các bạn tính từ trang 1 đến 9 , trang 10 đến 99 , trang 100 đến 195 rồi tính bạn việt phải viết tất cả bao nhiêu chữ số nhé)

  Bài 3 : Cho A = { 1;3;5;....;2019}

  a,Tập hợp A có bao nhiêu phần tử?

  b,Kể từ trái sang phải , tìm phần tử thứ 101 của A?

  c, Có bao nhiêu phần tử của A chia hết cho 9?

  Các bạn giúp mình nhé mình đang cần gấp cảm ơn các bạn nhiều!!!!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  1.Trong kì I , lớp 6A có 40 học sinh đạt ít nhất điểm 10 ; 27 học sinh đạt ít nhất 2 điểm 10 ; 19 học sinh đạt ít nhất 3 điểm 10 ; 14 học sinh đạt ít nhất 4 điểm 10 và không có học sinh nào đạt được 5 điểm 10 . Dùng kí hiệu \(\subset\) để thể hiện mối quan hệ giữa các tập hợp học sinh đạt số các điểm 10 rồi tính tổng số điểm 10 của lớp.

  giúp mình nha . Mai nộp rùi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  tính nhanh:

  S = 1+ 3+ 5+ 7+ ...+ 95+ 97+ 99

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Tính nhanh

  A. 90+20+80+10

  B. 50+30+50+70

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Tìm số nguyên lớn nhất thỏa mãn nó bằng 19 lần tổng các chữ số của nó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  63 . 17 + 18 . 34 + 17

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1