ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 53 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 53 tr 12 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Hãy viết xem vào số 12345 một dấu "+" để được một tổng bằng 60

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có thể đặt các dấu "+" như sau: 12 + 3 + 45 = 60

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 53 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Truc Ly
  Bài 50 (Sách bài tập - tập 1 - trang 12)

  Tính tổng của các số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thị Thúy
  Bài 49 (Sách bài tập - tập 1 - trang 12)

  Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất \(a\left(b-c\right)=ab-ac\)

                      \(8.19\)                      \(65.98\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào
  Bài 48 (Sách bài tập - tập 1 - trang 12)

  Tính nhẩm bằng cách :

  a) Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân : 

  \(17.4\)              \(25.28\)

  b) Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng :

  \(13.12\)             \(53.11\)           \(39.101\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy
  Bài 47 (Sách bài tập - tập 1 - trang 11)

  Trong các tích sau, tìm các tích bằng nhau mà không tính kết quả của mỗi tích :

  \(11.18\)              \(15.45\)              \(11.9.2\)                     \(45.3.5\)                  \(6.3.11\)                 \(9.5.15\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  190-120:120-39.25=?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh
  Bài 46 (Sách bài tập - tập 1 - trang 11)

  Tính nhanh bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng :

  \(997+37\)                \(49+194\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận
  Bài 45 (Sách bài tập - tập 1 - trang 11)

  Tính nhanh :

  \(A=26+27+28+29+30+31+32+33\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân
  Bài 44 (Sách bài tập - tập 1 - trang 11)

  Tìm số tự nhiên \(x\), biết :

  a) \(\left(x-45\right).27=0\)

  b) \(23.\left(42-x\right)=23\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1