ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.2 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 5.2 tr 13 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tính 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 100.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số các số hạng: (100 - 2) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Ta có

S = (100 + 2).50 : 2

= 5100 : 2 = 2550

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.2 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1