YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 31 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 31 tr 17 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính nhanh

a) \(135 + 360 + 65 + 40;\)

b) \(463 + 318 + 137 + 22;\)

c) \(20 + 21 + 22 + ...+ 29 + 30;\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

\(135 + 360 + 65 + 40 = (135 + 65) + (360 + 40) = 200 + 400 = 600.\)

Câu b:

\(463 + 318 + 137 + 22 = (463 + 137) + (318 + 22) = 600 + 340 =940.\)

Câu c:

Nhận thấy \(20 + 30 = 50 = 21 + 29 = 22+ 28 = 23 + 27 = 24 + 26.\)

Do đó \(20 + 21 + 22 + ...+ 29 + 30\)

\(= (20+ 30) + (21 + 29) + (22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25\)

\(= 5 . 50 + 25 = 275.\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hưng Hiền

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 •  
   
  Thu Hang

  Tìm x biết 12(x-2)=240

  Theo dõi (1) 21 Trả lời
 • Linh Sam
  Thực hiện phép tính

  Theo dõi (1) 5 Trả lời
 • Lê Thị Trà Giang

  câu 17 một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước là 12m và 90m. Người ta muốn chia mảnh đất thành các mảnh hình vuông bằng nhau mà không còn thừa đất( số đo cạnh hình vuông bằng đơn vị mét). Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông.( Giải hộ mình nha)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Pé Heo

  a. Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để các bác sĩ cũng như các y táđược chia đều vào mỗi tổ ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu bác sĩ bao nhiêu y tá?

  b. Học sinh khối 6 của một trường tham gia thi nghi thức để chào mừng ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. Tính số học sinh khối 6 của trường đó, biết rằng khi học sinh xếp thành hàng 5, hàng 6 hay hàng 8 đều vừa đủ hàng và số học sinh trong khoảng từ 200 đến 300 học sinh.

  c. Một số sách xếp thành từng bó 10 quyển, hoặc 12 quyển, hoặc 15 quyển đều vừa đủ bó. Tìm số sách đó, biết rằng số sách trong khoảng từ 100 đến 150.

  d. Học sinh khối 6 xếp hàng 6, hàng 8, hàng 12 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh khối 6 trong khoảng từ 100 đến 130. Tính số học sinh khối 6.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Pé Heo

  a. 5 . 4^2 - 18 : 3^2

  b. 124. 2^3 + 3^2 .5

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
 • Pé Heo

  a. 16. ( x - 18 ) = 32

  b. 2^2 ( 6x - 3^2 ) - 3 = 33

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Pé Heo

  Đề : Trên tia Ox lấy hai điểm M và N, sao cho OM = 6cm ; ON = 12cm.

  a. Trong ba điểm M,O,N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

  b. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

  c. Chứng tỏ rằng M là trun điểm của đoạn thẳng ON.

                                                                   Bài làm 

  Theo dõi (0) 4 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1