YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 31 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 31 tr 17 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính nhanh

a) \(135 + 360 + 65 + 40;\)

b) \(463 + 318 + 137 + 22;\)

c) \(20 + 21 + 22 + ...+ 29 + 30;\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(135 + 360 + 65 + 40 = (135 + 65) + (360 + 40) = 200 + 400 = 600.\)

Câu b:

\(463 + 318 + 137 + 22 = (463 + 137) + (318 + 22) = 600 + 340 =940.\)

Câu c:

Nhận thấy \(20 + 30 = 50 = 21 + 29 = 22+ 28 = 23 + 27 = 24 + 26.\)

Do đó \(20 + 21 + 22 + ...+ 29 + 30\)

\(= (20+ 30) + (21 + 29) + (22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25\)

\(= 5 . 50 + 25 = 275.\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON