ADMICRO
UREKA

Bài tập 60 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 60 tr 13 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

So sánh a và b mà không tính giá trị cụ thể của chúng:

a = 2002.2002

b = 2000.2004

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: a = 2002.2002 = 2002.(2000 + 2) = 2002.2000 + 2002.2

b = 2000.2004 = 2000.(2002 + 2) = 2000.2002 + 2000.2

vậy a > b

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 60 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF