ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 55 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 56 tr 12 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán điện thoại tự động năm 1999:

Cuộc gọi

Giá cước (từ 1/1/1999)

Thời gian gọi

Số tiền phải trả

Phút đầu tiên

Mỗi phút kể từ phút thứ hai

a) Hà Nội – Hải Phòng

1500 đ

1100 đ

6 phút

b) Hà Nội – TP. HCM

4410 đ

3250 đ

4 phút

c) Hà Nội – Huế

2380 đ

1750 đ

5 phút

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Cuộc gọi

Giá cước (từ 1/1/1999)

Thời gian gọi

Số tiền phải trả

Phút đầu tiên

Mỗi phút kể từ phút thứ hai

a) Hà Nội – Hải Phòng

1500 đ

1100 đ

6 phút

1500+1100.5=7000đ

b)Hà Nội – TP. HCM

4410 đ

3250 đ

4 phút

4410+3250.3=14160đ

v)Hà Nội – Huế

2380 đ

1750 đ

5 phút

2380+1750.4=9380đ

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 55 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1