ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 46 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 46 tr 11 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tính nhanh bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng: 997 + 37; 49 + 194

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

997 + 37 = (997 + 3) + 34 = 1000 + 34 = 1034

49 + 194 = 43 + ( 6 + 194) = 43 + 200 = 243

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1