ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 47 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 47 tr 10 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Trong các tích sau, tìm các tích bằng nhau mà không tính kết quả của mỗi tích:

11.18; 15.45; 11.9.2;

45.3.5; 6.3.11; 9.5.15

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: 11.9.2 = 11.18

6.3.11 = 18.11

45.3.5 = 45.15

9.5.15 = 45.15

Vậy 11.18 = 11.9.2 = 6.3.11

 15.45 = 45.3.5 = 9.5.15

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1