ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 44 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 44 tr 11 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số tự nhiên x biết:

a) (x – 45).27 = 0

b) 23.(42 - x) = 23

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) (x – 45).27 =0 => x – 45 = 0 => x = 45

b) 23.(42 – x) = 23 => 42 – x = 1 => x = 41

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1