ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 57 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 57 tr 12 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Thay các dấu * và các chữ bởi các chữ số thích hợp.

\(a)\frac{{ \times \begin{array}{*{20}{c}}
{*8*3}\\
{\begin{array}{*{20}{c}}
{}&9
\end{array}}
\end{array}}}{{70*7*}}\)

\(b*)\frac{{ \times \begin{array}{*{20}{c}}
{aaa}\\
{\begin{array}{*{20}{c}}
{}&a
\end{array}}
\end{array}}}{{3**a}}\)

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Số ở hàng đơn vị của tích 70*7* là 7 (vì 3 x 9 = 27).

Tích 70*77 phải chia hết cho 9 nên ta có:

7 + 0 + * + 7 + 7 chia hết cho 9

Hay 21 + * chia hết cho 9

Suy ra * chỉ có thể bằng 6.

Vậy tích cần tìm là 70677.

Suy ra thừa số còn lại: 70677 : 9 = 7853.

Vậy ta có phép nhân:  \(\frac{{ \times \begin{array}{*{20}{c}}
{7853}\\
{\begin{array}{*{20}{c}}
{}&9
\end{array}}
\end{array}}}{{70677}}\)

b) Vì a.a có chữ số tận cùng bằng a nên a ∈ {0; 1; 5; 6}

Vì tích aaa.a là một số có bôn chữ số nên a > 3

Ta có: 555.5 = 2775 < 3000 (loại)

666.6 = 3996 (thoả mãn)

Vậy ta có tích: \(\frac{{ \times \begin{array}{*{20}{c}}
{666}\\
{\begin{array}{*{20}{c}}
{}&6
\end{array}}
\end{array}}}{{3996}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 57 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Đan Nguyên

  tính nhanh

  2+5+7+12+....+81+131

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 •  
   
  Lê Nhật Minh

  Thực hiện phép trừ = cách hợp lí nhất ( nếu có thể )

  a, 6.32-16:22

  b,35.26+35.74-400

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Bài 1:a)10x.4=400                     b)x20=x

             c)(2x+1)2=121            d)(x-2)5=(x-)3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  8+10+12+14 ... 112+114 =

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh:

  a) 81 + 243 + 19

  b) 168 + 79 + 132

  c) 5 . 25 . 2 . 16 . 4

  d) 32 . 47 + 32 . 53

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Tính nhanh :

  35 . 23 .+ 35 . 41 + 64 . 65 =

  29 . 87 - 29 . 23 + 64 . 71 =

  27 . 121 - 87 . 27 + 73 . 34 =

  Ai nhanh mk tick cho 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  tính nhanh

  135+360+65+40

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Bài 1:Có thể tính nhanh tổng 97+19 bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng :

  97+19=97+(3+160)=997+3)+16=100+16=116

  Hãy tính các tổng sau bằng cách làm tương tự trên 

  a)996+45                           b)37+198

   

  Bài 2:Cho dãy số sau :1,1,2,3,5,8,...

  Trong dãy số trên , mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng tổng của hai số liền trước. Hãy viết tiếp 4 số nữa của dãy số.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1