RANDOM

Bài tập 27 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 27 tr 16 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh:

a) \(86 + 357 + 14; \)                 b) \(72 + 69 + 128;\)

c) \(25 . 5 . 4 . 27 . 2; \)                   c) \(28 . 64 + 28 . 36;\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(86 + 357 + 14 = (86 + 14) + 357 = 457;\)

Câu b:

\(72 + 69 + 128 = (72 + 128) + 69 = 269;\)

Câu c:

\(25 . 5 . 4 . 27 . 2 = (25 . 4) . ( 5 . 2) . 27 = 27 000;\)

Câu d:

\(28 . 64 + 28 . 36 = 28(64 + 36) = 2800.\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

RANDOM