YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 27 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 27 tr 16 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh:

a) \(86 + 357 + 14; \)                 b) \(72 + 69 + 128;\)

c) \(25 . 5 . 4 . 27 . 2; \)                   c) \(28 . 64 + 28 . 36;\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(86 + 357 + 14 = (86 + 14) + 357 = 457;\)

Câu b:

\(72 + 69 + 128 = (72 + 128) + 69 = 269;\)

Câu c:

\(25 . 5 . 4 . 27 . 2 = (25 . 4) . ( 5 . 2) . 27 = 27 000;\)

Câu d:

\(28 . 64 + 28 . 36 = 28(64 + 36) = 2800.\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 26 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 28 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 29 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 30 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 31 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 32 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 33 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 34 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 35 trang 19 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 36 trang 19 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 37 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 39 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 40 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 43 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 44 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 45 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 46 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 47 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 48 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 49 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 50 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 51 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 52 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 53 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 54 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 55 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 56 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 57 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 58 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 59 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 60 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 61 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 5.1 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 5.2 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 5.1 trang 73 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 38 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON