YOMEDIA

Bài tập 36 trang 19 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 36 tr 19 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Có thể tính nhầm tích 45 . 6 bằng cách:

- Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:

             45 . 6 = 45 . (2 . 3) = (45 . 2) . 3 = 90 . 3 = 270.

- Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

             45 . 6 = (40 + 5) . 6 = 40 . 6 + 5 . 6 = 240 + 30 = 270.

a) Hãy tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:

          15 . 4;      25 . 12;       125 . 16.

b) Hãy tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

        25 . 12;     34 . 11;             47 . 101.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

\(15 . 4 = 15 . 2 . 2 = 30 . 2 = 60;\)

\(25 . 12 = 25 . 4 . 3 = 100 . 3 = 300\)

\(125 . 16 = 125 . 8 . 2 = 1000 . 2 = 2000\)

Câu b:

\(25 . 12 = 25(10 + 2) = 250 + 50 = 300;\)

\(34 . 11 = 34(10 + 1) = 340 + 34 = 374;\)

\(47 . 101 = 47(100 + 1) = 4700 + 47 = 4747.\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 19 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)