ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 49 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 49 tr 12 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất: a(b – c) = ab – ac:

8.19; 65.98

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: 8.19 = 8.(20 – 1) = 8.20 – 8.1 = 160 – 8 = 152

   65.98 = 65.(100 – 2) = 65.100 – 65.2 = 6500 – 130 = 6370

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1