ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 54 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 54 tr 12 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Thay dấu * bằng những chữ số thích hợp: ** + ** = *97

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì số *97 có chữ số hàng đơn vị là 7 nên tổng của hai chữ số hàng đơn vị của mỗi số hạng là 3 + 4 hoặc 8 + 9

Nếu tổng của hai chữ số hàng đơn vị là 3 + 4 thì chữ số hàng chục của tổng không thể là *9. Vì vậy, tổng của hai chữ số hàng đơn vị phải là 8 + 9. Hai chữ số hàng chục là 9 + 9.

Ta có: 98 + 99 = 99 + 98 = 197

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 54 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1