YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 35 trang 19 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 35 tr 19 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tìm các tích bằng nhau mà không cần tính kết quả của mỗi tích:
15 . 2 . 6;         4 . 4 . 9;       5 . 3 . 12;        8 . 18;         15 . 3 . 4;       8 . 2 . 9.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hãy nhận xét những tích trong đó tích của hai thừa số trong tích này lại bằng một thừa số trong tích khác. Chẳng hạn, trong tích \(15 . 2 . 6\)\(15 = 5 . 3\) trong tích \(5 . 3 . 12\) và ngược lại,

trong tích \(5 . 3 . 12\) lại có thừa số \(12 = 2 . 6\) trong tích \(15 . 2 . 6. \)

ĐS: \(15 . 2 . 6 = 5 . 3 . 12 = 15 . 3 . 4\)

      \(4 . 4 . 9 = 8 . 18 = 8 . 2 . 9.\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 19 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON