YOMEDIA

Bài tập 40 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 40 tr 20 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào?

Năm , Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết thằng lợi của cuộc kháng chiến do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh. Biết rằng  là tổng số ngày trong hai tuần lễ, còn  gấp đôi . Tính xem năm  là năm nào ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 = 14;  = 2 .  = 2 . 14 = 28. Do đó  = 1428.

Vậy Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo vào nằm 1428

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Minh Hải

  a) A = 1 + 2 + 3 +.....+ 49 + 50 ( làm theo công thức bình thường đã học )

  b) B = 3 + 5 + 7 +......+ 203 ( làm theo công thức bình thường đã học )

  c) C = 2 . 53 . 12 + 4 . 6 . 87 - 3 . 8 . 40 ( Lưu ý: các số in đậm có kết quả = 24 )

  ( dấu chấm là dấu nhân )

  d) D = 5 . 7 . 77 - 7 . 60 + 49 . 25 - 15 .42 ( Lưu ý: các số in đậm sẽ làm theo công thức tính chất phân phối, em sẽ tách rời các số in đậm sao cho nhân lại vs nhau có kết quả băng 35. Bài mẫu:

  ví dụ như 15 . 42 thì ta sẽ tách ra như sau 5 . 3 . 7 . 6 thì chữ số 5 và chữ số 7 các em gom lại 1 nhóm nó sẽ có kết quả bằng 35)

  cách trình bày: ( Đây chì là bài mẫu để hs tham khảo học sinh không là bài này )

  đề 4 . 5 . 19 + 15 . 4 + 20 . 30

  = (4 . 5) . 19 + 3 . (5 . 4) + (4 . 5) . 6 . 5

  = 20 . 19 + 3 . 20 + 20 . 6 . 5

  = 380 + 60 + 120 . 5

  = 380 + 60 + 600

  = 440 + 600

  = 1040

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Tinh nhanh:997+45;93+48

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Tính tổng : 1+5+9+...+193+197+201

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  Tính nhanh:

  9.11.53+33.46.3+99

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Bài 1:Thực hiện phép tính

  a, 26 + 27 + 28 + 29 +30 + 31 + 32 + 33

  VD: Tổng trên có số số hạng là : (33 - 26) : 1 + 1=8 (số hang)

  Tổng trên là : A= (33 + 26 ) x 8 : 2 = 236

  b, B= 1+2+3+.....+2019

  c,C= 2+4+6+...+98

  Bài 2:Bạn Việt đánh số trang của 1 cuốn sách bằng các số tự nhiên từ 1 đến 195 . Hỏi bạn Việt phải viết tất cả bao nhiêu chữ số ? ( Các bạn tính từ trang 1 đến 9 , trang 10 đến 99 , trang 100 đến 195 rồi tính bạn việt phải viết tất cả bao nhiêu chữ số nhé)

  Bài 3 : Cho A = { 1;3;5;....;2019}

  a,Tập hợp A có bao nhiêu phần tử?

  b,Kể từ trái sang phải , tìm phần tử thứ 101 của A?

  c, Có bao nhiêu phần tử của A chia hết cho 9?

  Các bạn giúp mình nhé mình đang cần gấp cảm ơn các bạn nhiều!!!!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  1.Trong kì I , lớp 6A có 40 học sinh đạt ít nhất điểm 10 ; 27 học sinh đạt ít nhất 2 điểm 10 ; 19 học sinh đạt ít nhất 3 điểm 10 ; 14 học sinh đạt ít nhất 4 điểm 10 và không có học sinh nào đạt được 5 điểm 10 . Dùng kí hiệu \(\subset\) để thể hiện mối quan hệ giữa các tập hợp học sinh đạt số các điểm 10 rồi tính tổng số điểm 10 của lớp.

  giúp mình nha . Mai nộp rùi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  tính nhanh:

  S = 1+ 3+ 5+ 7+ ...+ 95+ 97+ 99

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA