YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 40 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 40 tr 20 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào?

Năm , Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết thằng lợi của cuộc kháng chiến do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh. Biết rằng  là tổng số ngày trong hai tuần lễ, còn  gấp đôi . Tính xem năm  là năm nào ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 = 14;  = 2 .  = 2 . 14 = 28. Do đó  = 1428.

Vậy Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo vào nằm 1428

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON