YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 28 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 28 tr 16 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Trên hình 12, đồng hồ chỉ 9 giờ 18 phút, hai kim đồng hồ thành hai phần, mỗi phần có sáu số. Tính tổng các số ở mỗi phần, em có nhận xét gì ?

                                 Hình 12 Bài tập 28 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Phần phía trên đồng hồ: \(10+11+12+1+2+3= 39\)

Phần phía dưới đồng hồ: \(4+5+6+7+8+9= 39\)

Tổng các số ở mỗi phần đều bằng nhau!

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 26 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 27 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 29 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 30 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 31 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 32 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 33 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 34 trang 17 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 35 trang 19 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 36 trang 19 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 37 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 39 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 40 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 43 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 44 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 45 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 46 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 47 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 48 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 49 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 50 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 51 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 52 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 53 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 54 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 55 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 56 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 57 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 58 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 59 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 60 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 61 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 5.1 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 5.2 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 5.1 trang 73 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 38 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON