YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 28 tr 16 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Trên hình 12, đồng hồ chỉ 9 giờ 18 phút, hai kim đồng hồ thành hai phần, mỗi phần có sáu số. Tính tổng các số ở mỗi phần, em có nhận xét gì ?

                                 Hình 12 Bài tập 28 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Phần phía trên đồng hồ: \(10+11+12+1+2+3= 39\)

Phần phía dưới đồng hồ: \(4+5+6+7+8+9= 39\)

Tổng các số ở mỗi phần đều bằng nhau!

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1