ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 48 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 48 tr 10 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tính nhẩm bằng cách:

a) Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân: 17.4; 25.28

b) Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: 13.12; 53.11; 39.101

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 17.4 = 17.2.2 = 34.2 = 68

25.28 = 25.4.7 = 100.7 = 700

b) 39.101 = 39.(100 + 1) = 39.100 + 39.1 = 3900 + 39 = 3939.

53.11 = 53.(10 + 1) = 53.10 + 53.1 = 530 + 53 = 583

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Đào

  Một tấm vải đỏ dài 39m, 1 tấm vải trắng dài gấp 3 lần tấm vải đỏ. 1 tấm vải xanh dài gấp đôi tấm trắng. Tính tổng độ dài 3 tấm vải

  Giúp mik vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hương Lan

  Ta gọi n! ( n giai thừa) là tích gồm các thừa số 1đến n.

  Vậy n! =1.2.3.4.........n

  Ví dụ : 3!=1.2.3=6

  5!=1.2.3.4.5=120

  Tính:

  A) 4!

  B) 6!

  Giúp mik nha

  Mik có để ví dụ đó nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  tính nhanh

  a) 2.31.12+4.6.42+8.27.3

  b) 36.28+36.82+64.69+64.41

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Tính nhanh : 35 x 34 + 35 x 65 + 65 x 75 + 65 x 45

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  3.x+12+6.x=39

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Tính nhanh : 2 + 4 + 6 + 8 + 200 +............+ 120

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  a) A = 1 + 2 + 3 +.....+ 49 + 50 ( làm theo công thức bình thường đã học )

  b) B = 3 + 5 + 7 +......+ 203 ( làm theo công thức bình thường đã học )

  c) C = 2 . 53 . 12 + 4 . 6 . 87 - 3 . 8 . 40 ( Lưu ý: các số in đậm có kết quả = 24 )

  ( dấu chấm là dấu nhân )

  d) D = 5 . 7 . 77 - 7 . 60 + 49 . 25 - 15 .42 ( Lưu ý: các số in đậm sẽ làm theo công thức tính chất phân phối, em sẽ tách rời các số in đậm sao cho nhân lại vs nhau có kết quả băng 35. Bài mẫu:

  ví dụ như 15 . 42 thì ta sẽ tách ra như sau 5 . 3 . 7 . 6 thì chữ số 5 và chữ số 7 các em gom lại 1 nhóm nó sẽ có kết quả bằng 35)

  cách trình bày: ( Đây chì là bài mẫu để hs tham khảo học sinh không là bài này )

  đề 4 . 5 . 19 + 15 . 4 + 20 . 30

  = (4 . 5) . 19 + 3 . (5 . 4) + (4 . 5) . 6 . 5

  = 20 . 19 + 3 . 20 + 20 . 6 . 5

  = 380 + 60 + 120 . 5

  = 380 + 60 + 600

  = 440 + 600

  = 1040

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Tinh nhanh:997+45;93+48

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1