ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 45 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 45 tr 11 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tính nhanh: A = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Cách 1:

A = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

= (26 + 33) + (27 + 32) + (28 + 31) + (29 + 30)

= 59 + 59 + 59 + 59 = 59.4 = 236

  • Cách 2:

A = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

= 26 + (27 + 33) + (28 + 32) + (29 + 31) + 30

= 26 + 60 + 60 + 60 + 30

= 26 + 210

= 236.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1