YOMEDIA

Bài tập 39 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 39 tr 20 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Đố: Số 142 857 có tính chất rất đặc biệt. Hãy nhân nó với mỗi số 2, 3, 4, 5, 6, em sẽ tìm được tính chất đặc biệt ấy.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(142 857 . 2 = 285714;\)    \(142 857 . 3 = 428571;\)    \(142 857 . 4 = 571428;\)  

\(142 857 . 5 = 714285;\)    \(142 857 . 6 = 857142.\)

Các tích này đều được viết bởi các chữ số 1, 4, 2, 8, 5, 7. Nếu sắp xếp lại các kết quả theo thứ tự sau đây:142 857; 428571; 285714; 857142; 571428; 714285 thì được một dãy mà mỗi số hạng sau thu được bằng cách chuyển chữ số đứng đầu, bên trái thành chữ số đứng cuối.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Hương Lan

  Ta gọi n! ( n giai thừa) là tích gồm các thừa số 1đến n.

  Vậy n! =1.2.3.4.........n

  Ví dụ : 3!=1.2.3=6

  5!=1.2.3.4.5=120

  Tính:

  A) 4!

  B) 6!

  Giúp mik nha

  Mik có để ví dụ đó nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  tính nhanh

  a) 2.31.12+4.6.42+8.27.3

  b) 36.28+36.82+64.69+64.41

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Tính nhanh : 35 x 34 + 35 x 65 + 65 x 75 + 65 x 45

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  3.x+12+6.x=39

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Tính nhanh : 2 + 4 + 6 + 8 + 200 +............+ 120

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  a) A = 1 + 2 + 3 +.....+ 49 + 50 ( làm theo công thức bình thường đã học )

  b) B = 3 + 5 + 7 +......+ 203 ( làm theo công thức bình thường đã học )

  c) C = 2 . 53 . 12 + 4 . 6 . 87 - 3 . 8 . 40 ( Lưu ý: các số in đậm có kết quả = 24 )

  ( dấu chấm là dấu nhân )

  d) D = 5 . 7 . 77 - 7 . 60 + 49 . 25 - 15 .42 ( Lưu ý: các số in đậm sẽ làm theo công thức tính chất phân phối, em sẽ tách rời các số in đậm sao cho nhân lại vs nhau có kết quả băng 35. Bài mẫu:

  ví dụ như 15 . 42 thì ta sẽ tách ra như sau 5 . 3 . 7 . 6 thì chữ số 5 và chữ số 7 các em gom lại 1 nhóm nó sẽ có kết quả bằng 35)

  cách trình bày: ( Đây chì là bài mẫu để hs tham khảo học sinh không là bài này )

  đề 4 . 5 . 19 + 15 . 4 + 20 . 30

  = (4 . 5) . 19 + 3 . (5 . 4) + (4 . 5) . 6 . 5

  = 20 . 19 + 3 . 20 + 20 . 6 . 5

  = 380 + 60 + 120 . 5

  = 380 + 60 + 600

  = 440 + 600

  = 1040

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Tinh nhanh:997+45;93+48

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA