ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 50 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 50 tr 12 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tính tổng của số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ ố khác nhau là: 102

Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 987

Ta có: 102 + 987 = 1089

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 50 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1