ADMICRO
UREKA

Bài tập 56 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 56 tr 12 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tính nhanh:

a) 2.31.12 + 4.6.42 + 8.27.3

b) 36.28 + 36.82 + 64a.69 + 64.41

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) 2.31.12 + 4.6.42 + 8.27.3 = 24.31 = 24.42 + 24.27

   = 24. ( 31 + 42 + 27) = 24.100 = 2400

b) 36.28 + 36.82 + 64.69 + 64.41 = 36.(28 + 82) + 64.(69 + 41)

   = 36.110 + 64.110 = 110.( 36 + 64 ) =110 .110 = 11000

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 56 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF