ADMICRO
UREKA

Bài tập 59 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 59 tr 13 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Xác định dạng của các tích sau:

\(\begin{array}{l}
a)\overline {ab} .101\\
b)\overline {abc} .7.11.13
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(\overline {ab} .101 = \overline {ab} .\left( {100 + 1} \right) = \overline {ab} .100 + \overline {ab}  = \overline {ab00}  + \overline {ab}  = \overline {abab} \)

b)

\(\begin{array}{l}
\overline {abc} .7.11.13 = \overline {abc} .1001 = \overline {abc} .\left( {1000 + 1} \right)\\
 = \overline {abc} .1000 + \overline {abc} .1 = \overline {abc000}  + \overline {abc}  = \overline {abcabc} 
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 59 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF