ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 37 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 37 tr 20 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Áp dụng tính chất a(b - c) = ab - ac để tính nhẩm:

Ví dụ:  \(13 . 99 = 13 . (100 - 1) = 1300 - 13 = 1287.\)

Hãy tính: 16 . 19;      46 . 99;               35 . 98.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

16 . 19 = 16(20 - 1) = 320 - 16 = 304;

46 . 99 = 46(100 - 1) = 4600 - 46 = 4554;

\(35 . 98 = 35(100 - 2) = 3500 - 70 = 3430.\)

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1