ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 51 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 51 tr 12 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Viết các phần tử của tập hợp M các số tự nhiên x, biết rằng:

x = a + b

a ∈ {25; 38}, b ∈ {14; 23}

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: 25 + 14 = 39; 25 + 23 = 48; 38 +14 = 52; 38 + 23 = 61

Vậy M = {39; 48; 52; 61}

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 51 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Tính hợp lý:

  B = 777775 . 777780 . 777773 - 777777 . 777772 . 777779

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Lê Tín

  nhờ mọi người trả lời cụ thể đc ko ạ .

  1 tìm x biết

  3 - 2 . ( x +1) = 51

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang
  Bài 5.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 13)

  Tính \(2+4+6+8+...+100\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Thánh Tông
  Bài 5.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 13)

  Số tự nhiên \(x\) thỏa mãn điều kiện \(0.\left(x-3\right)=0\). Số \(x\) bằng :

  (A) 0                                     (B) 3

  (C) Số tự nhiên bất kì           (D) Số tự nhiên bất kì lớn hơn hoặc bằng 3

  Hãy chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell
  Bài 61 (Sách bài tập - tập 1 - trang 13)

  a) Cho biết \(37.3=111\). Hãy tính nhanh : \(37.12\)

  b) Cho biết \(15873.7=111111\). Hãy tính nhanh : \(15873.21\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì
  Bài 60* (Sách bài tập - tập 1 - trang 13)

  So sánh a và b mà không tính cụ thể giá trị của chúng :

              \(a=2002.2002\)                         \(b=2000.2004\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo
  Bài 59 (Sách bài tập - tập 1 - trang 13)

  Xác định dạng của các tích sau :

  a) \(\overline{ab}.101\)                                  b) \(\overline{abc}.7.11.13\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì
  Bài 58 (Sách bài tập - tập 1 - trang 13)

  Ta kí hiệu n! (đọc là : n giai thừa) là tích của n số tự nhiên liên tiếp kể từ 1 tức là :

                          n! = 1.2.3......n

  Hãy tính :

  a) 5!                                b) 4! - 3!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1