ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 43 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 43 tr 11 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính:

a) 81 + 243 + 19

b) 168 + 79 + 132

c) 5.25.2.16.4

d) 32.7 + 32.53

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 81 + 243 + 19 = (81 + 19) + 243 = 100 + 243 = 343

b) 168 + 79 + 132 = (168 + 132) + 79 = 300 + 79= 379

c) 5.25.2.16.4 = (5.2).(25.4).16 = 10.100.16 = 1000.16 = 16000

d) 32.47 + 32.53 = 32.(47 + 53) = 32.100 = 3200

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1