Tìm a, b biết a chia hết cho b, BCNN(a;b)=630;ƯCLN(a;b)=18

bởi An Nhiên 09/10/2018

Cho a chia hết cho b, tìm BCNN(a;b)=630;ƯCLN(a;b)=18; tìm a và b

Câu trả lời (2)

 • ƯCLN(a;b) . BCNN(a;b)=a.b

  Do đó ƯCLN(a;b)=2400:120=20

  Đặt a=20x; b=20y với ƯCLN(x;y)=1 và x,y thuộc N

  Ta có 20x.20y=2400

  x.y=(2400):(20.20)

  x.y=6

  Do đó, ta có bảng:

  x

  y

  a

  b

  1

  6

  20

  120

  2

  3

  40

  60

  3

  2

  60

  40

  6

  1

  120

  20

  bởi Ngọc Hoàng 09/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan