YOMEDIA
UREKA

Bài tập 113 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 113 tr 44 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tìm các số tự nhiên x sao cho:

a) x ∈ B(12) và 20 ≤ x ≤ 50;

b) x  15 và 0 < x ≤ 40;

c) x ∈ Ư(20) và x > 8;

d) 16 \(\vdots\) x.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 113

Câu a:

HD: Nhân 12 lần lượt với 1; 2... cho đến khi được bội lớn hơn 50; rồi chọn những bội \(x\) thỏa mãn điều kiện đã cho.

ĐS: 24; 36; 48.

Câu b:

 15; 30.

Câu c:

10; 20.

Câu d:

HD: 16 \(\vdots\) \(x\) có nghĩa là \(x\) là ước của 16. Vậy phải tìm tập hợp các ước của 16.

ĐS: Ư(16) = {1; 2; 4; 8; 16}.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 113 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF