AMBIENT

Chứng minh A=2n+1111...11111111 (n chữ số 1) chia hết cho 3

bởi thu phương 22/01/2019

C/ m : A = 2n + 1111...11111111(n chu so 1 ) chia het cho 3 

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Vì 111...11(n số 1) có tổng các chữ số là n

  =>111...11(n số 1) đồng dư với n (mod 3)

  =>2n+111...11(n số 1) đồng dư với 2n +n=3n(mod 3)

  Vì 3n chia hết cho 3

  =>2n +111..11(n số 1)  đồng dư với 0(mod 3)

  =>2n+111...11(n số 1) chia hết cho 3(với n là STN)

  Vậy với mọi n là STN thì 2n+111...11(n số 1) chia hết cho 3

  bởi Việt Hoàng 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>