Viết tất cả các tập hợp là con của tập hợp A={2;3;4;5}

bởi Truc Ly 22/01/2019

A=\(\left\{2;3;4;5\right\}\) 

Viết tất cả các tập hợp là con của tập hợp A

Câu trả lời (2)

 • Dễ mà bạn.

  A= {2; 3; 4; 5} 

  B= {2}

  C= {3}

  D= {4}

  E= {5]

  F= {2; 3}

  G= {2;4}

  H= {2; 5}

  I= {3; 4}

  J= {3; 5}

  K= {4; 5}

  M= {2; 3; 4}

  N= {2; 3; 5}

  O= {3; 4; 5}

  P= {4; 5; 2}

  bởi nguyễn thị nguyên 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Các tập hợp con của A:
  B = { 2;3;4 }.
  C = { 3;4;5 }
  D = { 2;4;5 }
  E = {2;3;5 }

  bởi Lê Trần Khả Hân 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan