Toán 6 Bài 13: Ước và bội


Mối quan hệ a chia hết cho b có thể được diễn đạt bằng Ứơc và bội.

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Ước và bội.

18 chia hết cho 3 thì 18 là bội của 3 và 3 là ước của 18.

Nếu có số tự nhiên a chia hết cho b thì ta nói a là bội của b, còn b gọi là ước a.

1.2. Cách tìm ước và bội.

Ta kí hiệu tập hợp ước của a la Ư{a}, tập hợp các bội của a là B{a}.

VD1 : Tìm các bội nhỏ hơn 30 của 7.

Lần lượt  nhân 7 với 0, 1, 2, 3, 4 ta được các bội nhỏ hơn 30 của 7 là 0, 7, 14, 28.

Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó với 0, 1, 2, 3, ....

VD2 : Tìm tập hợp Ư{8}.

Lần lượt chia 8 cho 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ta thấy 8 chỉ chia hết cho 1, 2, 4, 8.

Do đó : Ư{8} = {1, 2, 4, 8}.

Ta có thể tìm các ước của a ( a > 1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xem xét xem a chia hết  cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

Bài tập minh họa

Bài 1: Viết các phần tử của tập hợp Ư{9}.

Hướng dẫn: 

Ư{9} = {1, 3, 9}.

Bài 2: Tìm các bội nhỏ hơn 40 của 8.

Hướng dẫn:

Các bội nhỏ hơn 40 của 8 là : 0, 8, 16, 24, 32.

Bài 3: Tìm các ước của 4.

Hướng dẫn:

Ư{4} = {1, 2, 4}.

3. Luyện tập Bài 13 Chương 1 Số học 6 Tập 1

Qua bài giảng Ước và bội này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

  • Hình thành khái niệm ước và bội
  • Cách tìm ước và bội

3.1 Trắc nghiệm về Ước và bội

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Chương 1 Bài 13 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Câu 2- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

3.2 Bài tập SGK về Ước và bội

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Chương 1 Bài 13 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 1

Bài tập 111 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 112 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 113 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 114 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1

4. Hỏi đáp Bài 13 Chương 1 Số học 6 Tập 1

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Toán Học 6 HỌC247

Được đề xuất cho bạn