YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 16 SGK Tin học 12

Giải bài 2 tr 16 sách GK Tin học lớp 12

Hãy phân biệt cơ sở dữ liệu với hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

CSDL  Hệ quản trị CSDL

CSDL là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau được lưu vào máy.

Ví dụ: bảng "Hồ sơ học sinh" là CSDL được lưu dưới dạng bảng biểu.

Hệ QTCSDL là phần mềm để tạo lập, lưu trữ, tìm kiếm,… thông tin của CSDL

Ví dụ: Muốn biết những học sinh có "điểm trung bình" các môn > 8.0. Do đó, ta phải dùng hệ QTCSDL tìm kiếm trên bảng "Hồ sơ học sinh"

 

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 16 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON