YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 44 SGK Tin học 10

Giải bài 1 tr 44 sách GK Tin học lớp 10

Hãy phát biểu một bài toán và chỉ rõ Input và Output của bài toán đó.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Ví dụ Bài toán Tính diện tích tam giác

Phát biểu bài toán: Cho ba cạnh của tam giác ABC là: X, Y, Z. Hãy tính diện tích tam giác ABC.

  • Input: Ba cạnh tam giác X, Y, Z
  • Output: Diện tích tam giác

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 44 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON