ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 22 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 tr 22 sách GK Sinh lớp 9

Ở cà chua gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau:

P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm F1: 75% đỏ thẫm : 25% màu lục.

Hãy chọn kiểu gen P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây:

a) P: AA x AA

b) P: AA x Aa

c) P: AA x aa

d) P: Aa x Aa

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Vì: Theo đề bài, F1 có tỉ lệ kiểu hình 3:1 → P dị hợp tử

Sơ đồ lai:

P:   thân đỏ thẫm     x    thân đỏ thẫm

         Aa                             Aa

Gp:     1A:1a                     1A:1a

F1:    1AA:2Aa         :        1aa

          3 đỏ thẫm:      1 xanh lục

⇒ Đáp án d

 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 22 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1