YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 23 SGK Sinh học 9

Giải bài 5 tr 23 sách GK Sinh lớp 9

Ở cà chua gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng quả bầu dục và quả vàng, dạng quả tròn với nhau được F1 đều cho quả cà chua đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có 901 cây quả đỏ, trong; 299 câu quả đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục.

Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các trường hợp sau:

a) P: AABB x aabb

b) P: Aabb x aaBb

c) P: AaBB x AABb

d) P : AAbb x aaBB

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

Theo đề bài:

- F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn ⇒ F1 đồng tính.

- F2: 901 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đó, bầu; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục. Tức là F2 phân tích theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1.

⇒ P: đỏ, bầu dục và vàng, tròn thuần chủng.

P: AAbb X aaBB

⇒ Đáp án d

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 23 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON