ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 22 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 22 sách GK Sinh lớp 9

Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. P: Lông ngắn x Lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây?

a) Toàn lông ngắn

b) Toàn lông dài

c) 1 lông ngắn : 1 lông dài

d) 3 lông ngăn : 1 lông dài

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

P thuần chủng → F1 đồng tính trội

  P:  AA x aa

 F1:  100% Aa → toàn lông ngắn

⇒ Đáp án a

 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 22 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1