YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 23 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 tr 23 sách GK Sinh lớp 9

Ở người, gen quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nào trong các trường hợp sau để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh?

a) Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt xanh (aa)

b) Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt đen (Aa)

c) Mẹ mắt xanh (aa) x Bố mắt đen (Aa)

d) Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt đen (AA)

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Đáp án: b, c

b) P: mẹ mắt đen X bố mắt đen

                    Aa             Aa

Gp:       1A : 1a             1A : 1a

F1:          1AA : 2Aa :   1aa

        3 mắt đen  :   1 mắt xanh

c)       P: mẹ mắt xanh x bố mắt đen

                    aa                  Aa

Gp:              a                 1A : 1a

F1:               1aa : 1Aa

               1 mắt xanh : 1 mắt đen

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 23 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON