YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 50 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 50 sách GK Sinh lớp 9

Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi ADN.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Quá trình tự nhân đôi của ADN diến ra trong nhân tế bào, tại các NST ở kì trung gian, lúc này NST ở dạng sợi mảnh chưa xoắn.
  • Khi bắt đầu quá trình tự nhân đôi, phân tử ADN tháo xoắn, hai mạch đơn tách nhau dần.
  • Các nuclêôtit trên mạch đơn sau khi được tách ra, liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung để hình thành mạch mới.
  • Kết thúc quá trình tự nhân đôi hai phân tử ADN con được tạo thành giống ADN mẹ.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 50 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON