YOMEDIA

Bài tập 3 trang 50 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 50 sách GK Sinh lớp 9

Nêu bản chất hoá học và chức năng của gen.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

 • Bản chất hóa học của gen là ADN – Mỗi gen cấu trúc là một một đoạn mạch của phân tử ADN, lưu giữ thông quy định cấu trúc của một loại prôtêin.
 • Chức năng: gen là cấu trúc mang thông tin quy định cấu trúc của 1 loại prôtêin.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 50 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Long lanh

  Một phân tử ADN có 300 nu loại T . hiệu số phần trăm giữa Nu loại X so với Nu không bổ sung với nó bằng 20%. Hãy tính số lượng nu các loại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Mộtt gen A có chiều dài 0,51 um và tỉ lệ A=1/2 X.

  a)Tính số Nu mỗi loại trên phân tử ADN.

  b)Gen A bị đột biến thành gen a,gen a hơn gen A 1 liên kết H và có chiều dài là 5100 ăngxtơrông .Xác định loại đột biến gen và số lượng từng loại của gen a.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Một gen có 150 chu kì xoắn , có A= 2/3 G .Số lượng nucleotit loại X là bao nhiêu

  Cho mình cái lời giải với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Cho một gen có chiều dài 5100\(A^0\) và có tích tỉ lệ loại ađênin với 1 loại Nucleôtit khác không bổ xung là 5,25% . Trên mạch 1 của gen có 450 nucleotit loại timin , và hiệu số loại ađênin với loại xitôzin là 450 nucleotit.

  Xác định tỉ lệ và số lượng từng loại nucleotit của gen và trên mỗi mạch của gen?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  1 gen có tổng nu=3000, tổng số nu liên kết là 3900. Tính

  a) số nu mỗi loại của gen

  b) khi gen trên tự nhân dôi một số lần thì môi trường nội bào cung cấp số nu loại G la 13500. Ting1 số lan tự nhân dôi của gen trên và số nu mỗi loại môi trường cung cấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  một gen cấu trúc vi khuẩn ÀI 0.4080 MICROMET có A+T=30 số nu gen . tính số lượng từng loại nu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng có chứa 1 cặp gen dị hợp Bb, mỗi alen đều dài 5100A. Gen B có tổng số liên kết hidro là 3600 liên kết, gen b có hiệu số % nuclêôtít loại Ađênin với 1 nuclêôtít không bổ sung với nó bằng 30%. a)Tính số nuclêôtít từng loại trong mỗi gen
  b) Khi cho cá thể có kiểu gen trên tự thụ phấn thì số nuclêôtít mỗi loại trong từng kiểu tổ hợp ở hợp tử là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho
  một gen có m = 702000dVc mạch 1 có a1 :t1:g1:x1 = 2:1:3:4 tính số lượng và tỉ lệ phần trăm của từng loại nu trên từng mạch của cả gen
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  1 đoạn mạch ADN mẹ có L=499.8A(độ) do tác động của tia tử ngoại đọa mạch ADN nêu trên mất 3 cặp nu liên tiếp số 1.2 và 3

  a) chiều dài đoạn ADN bị đột biến là bao nhiêu ?

  b) đonạ ADN bị đột biến quy định tổng hợp chuỗi axit amin có bao nhiêu axit amin

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Một gen có chiều dài 4080 angston. Hiệu số giữa nucleotit loại G với loại nucleotit khác không bổ sung với nó trong gen bằng 380. Trên mạch khuôn của gen có nucleotit loại T = 120, mạch không làm khuôn có X = 320. Xác định số nucleotit mỗi loại của gen và của mARN được tổng hợp từ gen trên.

  P/s: Mong mọi người giúp đỡ! Chân thành cảm ơn :))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  2 gen có cùng chiều dài là 4080A0

  a) Gen thứ nhất có 3120 LK hidro mạch 1 có A=120 G=480 Tính số lượng từng loại ribonumôi trường cung cấp cho gen biết sao mã 1 lần

  b) Gen thứ 2 có A-G = 20% Trên mạch gốc có A= 300 và G= 210. Trong quá trình sao mã của gen môi trường cung cấp 1800 U:

  +) tính số lượng từng loại ribonu của ARN

  +) xác định số lần sao mã

  +) tính số lượng từ loại ribonu môi trường cung cấp để phục vụ cho quá trình sao mã của gen.

  Help me với ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  1 gen có 1200 nu, tổng số ARN có tỉ lệ giữa các ribonucleotit X:U:A:G = 4:3:2:1. Cả quá trình tổng hợp ARN của gen đã cần môi trường nội bào cung cấp 3000 ribonucleotit tự do. Xác định:

  a) Số phân tử ARN được tổng hợp

  b) Số ribonucleotit mỗi loại môi trường đã cung cấp cho quá trình trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Một gen có 20 vòng xoắn, Có Nu loại A chiếm 20% trong Nu của gen, gen nhân đôi 3 lần, mỗi gen con tổng hợp 1 ARN:

  a, Số Nu của gen.

  b, Số Nu của mỗi loại gen.

  c, Số Nu của ARN.

  d, Số phân tử ARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Một phân tử ADN có chiều dài 5100 A

  a, hãy tính tổng số nucleotit của phân tử ADN trên

  b, cho biết trong phân tử này có số nucleotit loại A bằng 960, tìm số nucleotit các loại con lại.

  CÁC BẠN GIẢI GIÙM MÌNH VỚI Ạ .CÁM ƠN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  1 phân tử ADN dài 6120A, hiệu số Avới 1 Nu khác là 200.

  a) tính khối lượng phân tử ADN.

  b) trong mạch 1 của ADN có A-T=200, G=600.Tính số lượng các loại Nu trong từng mạch đơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Trong một dung dịch có 3 loại nucleotit A, T, G. Từ 3 loại Nucleotit này, người ta tổng hợp được 1 phân tử ADN xoắn kép. Phân tử ADN xoắn kép này sẽ có những loại đơn phân nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Bài 5: Cho biết bộ gen của 1 loài động vật có tỉ lệ A + T / G+X = 1,5 và có 3.109 cặp nucleotit. Tính số lượng từng loại nucleotit và tổng số liên kết hidro có trong bộ gen của loài đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Câu1:

  1: Cho một đoạn mARN có trình tự như sau:

  5'-UUA-AAU-AXG-AAX-GXX-3'

  a, Viết cấu trúc đoạn gen tổng hợp nên phân tử mARN trên khi biết mạch 2 là mạch gốc

  b, Viết trình tự các bộ ba trên tARN tương ứng từ mARN trên?

  2,ADN có cấu trúc như thế nào để đảm bảo lưu trữ thông tin di truyền bền vững?

  Câu 2:

  Ở người 2n=46, có 1 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 4 lần. Các tế bào con sinh ra giảm phân bình thường.

  1,Nếu là nữ: có bao nhiêu giao tử cái (trứng) được tạo ra? Mỗi giao tử chứa bao nhiêu NST? NST giới tính trong giao tử đó là NST nào?

  2. Nếu là nam: có bao nhiêu giao tử đực (tinh trùng) được tạo ra? Mỗi giao tử chứa bao nhiêu NST? NST giới tính trong giao tử đó là NST nào?

  3.. Do sự kết hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực và một giao tử cái trong quá trình thụ tinh thì hợp tử tạo ra có bao nhiêu NST và chứa cặp NST giới tính nào?

  Câu 3: Ở lúa tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp. Hãy nêu cách để kiểm tra cây lúa mang tính trạng thân cao là thuần chủng hay không thuần chủng?

  Câu 4: Ở cà chua, gen trội A quy định thân cao, gen lăn a quy định thân thấp, gen trội B quy định quả tròn và gen lặn b quy định quả bầu dục.Hai cặp gen này nằm trên hai cặp NST tương đồng khác nhau

  1, Xác định kiểu hình của bố mẹ để ngay F1 có sự phân ly tính trạng theo tỉ tệ : 1:1:1:1

  2, Không cần lập sơ đồ lai hãy xác định kết quả tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình của phép lai sau: AaBbxAaBb

  Câu 5: Gen B dài 4080A và có hiệu số giữa Adenin với một loại nu khác là 10%. Trên mạch gốc của gen có 15% Adenin cà 30%Guanin

  1, Tính tỉ lệ % và số lượng từng loại nu của genB

  2, Tính số lượng từng loại ribonu của phân tử mARN tổng hợp từ gen B

  3, Gen B đột biến thành gen b, gen b ngắn hơn gen B 10,2A và số liên kết H ít hơn của gen B là 8 liên kết

  -Xác định dạng đột biến trên

  - Xác định số nu từng loại của gen b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  một gen có chiều dài 469,2 namomet và có 438 cặp A-T. Tỉ lệ phần trăm của từng loại nu trên gen là bao nhiêu?

  các bạn giải giúp mk vs plshihi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Một phân tử ADN có Nu loại 1=600NU,X=2T
  a,Tính số Nu còn lại trong phân tử ADN
  b,Tính tổng số Nu trong phân tử ADN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  ở cà chua , gen A quy định cà chua đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định cà chua quả vàng

  a, Cho cà chua quả đỏ thuần chủng lai với cà chua quả vàng. Viết sơ đồ lai từ P đến F2

  b, Khi cho cà chua quả đỏ F2 tự thụ phấn thu được kết quả như thế nào?

  c, Gen A và a đều dài 5100 A. gen A có 3900 liên kết hidđro, gen a có hiệu số giữa A với G bằng 20% số Nu của gen. Tìm số lượng mỗi loại nu trong kiểu gen Aa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Một gen có số liên kết photphodieste là 3998, tỉ lệ phần trăm của A là 15% . Phân tử ARN có X =150, A=240

  a) Tìm tỉ lệ % từng loại Nu của gen và trên từng mạch của gen?

  b) Tìm số lượng aa của phân tử pro tổng hợp từ gen trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Một gen có khối lượng phân tử 900.000dvC, trong đó A = 1050 Nu. Mạch 1 của gen là mạch mã gốc và có tỉ lệ các loại Nu như sau: A=1/2T = 1/3G=1/4X.

  a) tìm số lượng Nu từng loại của gen?

  b) Chiều dài gen bằng bao nhiêu um

  c) Tìm số lượng Nu từng loại của mạch 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Câu 2:Gen B có chiều dài 0,51 um bị đột biến thành gen b.Gen b có chiều dài hoen gen B là 3,4 Ăngxtơrông.

  a)Xác định dạng đột biến và cho biết tên gọi cụ thể của dạng đột biến nói trên.

  b)Tính khối lượng phân tử của gen b,biết khối lượng phân tử trung bình là 300 đv C.

  c)Tại sao đột biến gen lại có hại cho bản thân sinh vật?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  1/ Hai gen đều có số liên kết Hiđro bằng nhau là 2760 liên kết. Gen 1 có 840 Ađênin (A). Gen 2 có 480 Ađênin (A). Hãy cho biết gen nào dài hơn và dài hơn bao nhiêu?

  2/ Một gen dài 4080 \(A^o\) có 30% T. Trên mạch 1 có 240 A, trên mạch 2 có 280 X. Xác định:

  a) số lượng từng loại Nu của gen và số liên kết Hiđro

  b) Tỉ lệ % từng loại Nu trên mỗi mạch đơn

  MẤY BN ƠI GIÚP MK VS!!! MK SẼ TICK CHO!!!! CẢM ƠN TRC!!!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  Câu 2 : Giải thích tại sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADn mẹ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Gen D có 186 Nu loại G và có 1068 liên kết H.Gen đột biến d hơn gen D 1 liên kết H,nhưng chiều dài của 2 gen bằng nhau.

  a)Đây là dạng đột biến nào và liên quan đến bao nhiêu cặp Nu.

  b)Xác định số lượng từng loại Nu trong gen D và gen d.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  1 trên 1 mạch có A1=200,G1=400 còn trên mạch 2 của gen có A2=400,G2=500

  a tìm tổng nu của gen tỉ lệ % và số lượng từng loại nu trên mỗi mạch ddơn của gen

  b chiều dài

  c tim khối lượng phân tử của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  trong moi phân tử ADN con đc trào ra từ sư nhân đối thì

  Â:cả 2 mạch đều nhận từ ADN me

  B:cả 2 mạch đều tổng hợp nucleotit của môi trường

  C:có 1 mạch nhận từ ADN mẹ

  Đ:có nửa mạch đc tổng hợp nucleotit của môi trường

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  một gen có A/G=2/3 và số nu trên 1 mạch của gen 1200 nu. Tính số lượng và tỉ lệ % từng loại nu của gen

  giai zùm nhenk

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA