ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 50 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 50 sách GK Sinh lớp 9

Nêu bản chất hoá học và chức năng của gen.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 
 • Bản chất hóa học của gen là ADN – Mỗi gen cấu trúc là một một đoạn mạch của phân tử ADN, lưu giữ thông quy định cấu trúc của một loại prôtêin.
 • Chức năng: gen là cấu trúc mang thông tin quy định cấu trúc của 1 loại prôtêin.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 50 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Rừng

  Phân tử ADN có 2000 nu, tỉ lệ % số loại nu A =40%.Tính tỉ lệ số nu loại G

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Lê Thảo Trang

  Một gen có số nu loại A=600 và G=3/2 A. Gen đó nhân đôi 1 số lần đã cần môi trường cung cấp 6300 nu loại G. Hãy xác định:

  a) Số gen con được tạo ra và số lần nhân đôi

  b) Số liên kết Hidro của gen

  c) Số nucleotit mỗi loại môi trường đã cung cấp cho gen nhân đôi

  d) Số liên kết Hidro bị phá huỷ và được hình thành trong quá trình tự nhân đôi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Bài 1:Một gen có 2720 liên kết hyđro và có số nuclêôtit loại X =480. Xác định:

  a. số lượng từng loại nuclêôtit của gen

  b. chiều dài của gen.

  Bài 2: một phân tử ADN chứa 960 vòng xoắn, hãy xác định:

  a. chiều dài và số lượng nuclêôtit của ADN.

  b. tính số lượng từng loại nuclêôtit của ADN . Biết A chiếm 25% tổng số nuclêôtit.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Một gen có 3600 Nu, biết A2 - G2 = 1%. Tính số lượng từng loại Nu của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Một gen vi khuẩn dài 204 um tự nhân đôi liên tiếp 2 lần, mỗi gen con tạo ra đều phiên mã 1 số lần bằng nhau và trên mỗi phân tử mARN tạo ra đều có 8 riboxom trượt qua 1 lần ko lặp lại. Toàn bộ số liên kết peptit có trong tất cả các chuỗi polipeptit hoàn chỉnh được tạo thành sau quá trình dịch mã nói trên được xác định là 31520. Tính số lần phiên mã của mỗi gen con

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Xét 5 tế bào sinh dục sơ khai cái đều nguyên phân 4 đợt , 12.5% tế bào con trở thành tế bào trứng. Quá trình thụ tinh tạo ra 6 hợp tử .tính hiệu suất thụ tinh của trứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Tại cơ quan sinh dục cái của loài có 8 tế bào đều nguyên phân 3 đợt . Các tế bào con đều trở thành tế bào sinh trứng và tất cả các trứng đều được thụ tinh .Tính số hợp tử được tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  có 6 tế bào sinh dục đực nguyên phân liên tiếp 8 đợt 50% số tế bào con tham gia giảm phân hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 12.5 %. tính số hợp tử được tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Bài 1 : Một phân tử ADN có hiệu số , số lượng G với 1 loại Nu khác là 600 . Trong đó số lượng X gấp 6 lần A .

  a) Tính số lượng các loại Nu trong phân tử ADN

  b) Tính thành phần % các loại Nu

  Bài 2 : Một đoạn phân tử ADN có 270 Nu loại G , và tỉ lệ A= \(\dfrac{1}{3}\)X . Phân tử ADN này có bao nhiêu liên hết hidro .

  Bài 3 :Phân tử ADN có chiều dài 0,35394Mm số lượng T = 2X

  a) Tính số lượng các loại Nu trong phân tử ADN

  b) Tính số liên kết hidro trong phân tử ADN

  Help me !!!!!!!!!! Thank you ( Mai mình phải nộp rồi , giải chi tiết giúp mình nha )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  Các thầy cô giúp em với, em đang cần gấp tối nay em đi học rồi ạ

  Đề bài như sau : Mottj gen dài 425 nm và có tổng số nu loại A và nu loại T chiếm 40% tổng số nu của gen. Mạch 1 của gen có 220 nu loại T và số nu loại x chiếm 20% tổng số nu của mạch . Xác định nu từng loại trên mỗi mạch của gen.

  Em cảm ơn mn nhiều ạ!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Giúp mình với mình đang cần gấp !

  Đề bài như sau : Một gen có 3900 liên kết hidrô và có hiệu nuclêôtit loại G với một loại nuclêôtit khác là 10% tổng so với tổng số nu của gen hãy xác định nuclêôtit từng loại của gen.

  Mình cảm ơn các bạn trước nha.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  một đoạn phân tử adn có 2 gen . trên một mạch gen i có a= 15% , t =25% gen đó có 3900 liên kết hydro . gen ii dài 2250 a* có tỷ lệ từng loại nu mạch đơn thứ 2 : a = t/2 = g/3=x/4 . xđ

  a . số lượng mỗi loại nu trên mỗi gen

  b. số lk hydro và số lk hóa trị đoạn phân tử adn ns trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  1 gen có tổng số 2128 liên kết hiđrô trên mạch 1 của gen có số loại nu A= số nu loại T. Số nu loại G gấp 2 lần loại A. Số nu X gấp 3 lần số nu loại T.

  a, Hãy xác định số nu trên mạch 1 của gen

  b, Số nu loại A của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  xác định tỉ lệ phần trăm mỗi loại nu bt : ADN có tích giữa 2 loại nu ko bổ sung = 6 %

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  1ADN dài 0.612 micromet chứa hai gen liên tiếp. Trong đó gen 1 dài gấp đôi gen2 .gen 1 có T/X =3/7 .gen2 có G+X/A+T = 1/3.tính những j cần tính

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Có hai gen đều nhân đôi một số lần bằng nhau và đã tạo ra tổng số 16 gen con. Trong quá trình nhân đôi đó gen I đã sử dụng của môi trường 14952 nuclêôtit và số nuclêôtit chứa trong các gen con tạo ra từ gen II là 19200 nuclêôtit. Xác định:

  a/ Số làn tự nhân đôi của mỗi gen.

  b/ Số lượng nuclêôtit của mỗi gen

  Bài 2:

  Một gen có tỉ lệ A/G = 2/5 và có 2888 liên kết Hydro. Gen đó nhân đôi một số lần và đã phá vỡ 89528 liên kết Hydro.

  a/ Tính số lần tự nhân đôi của gen.

  b/ Tính số lươngj nuclêôtit từng loại chứa trong các gen con.

  Bài 3:

  Có hai gen nhân đôi một số lần không bằng nhau và đã tạo ra tổng số 10 gen con. Biết số lần tự nhân đôi của gen I ít hơn số lần tự nhân đôi của gen II. Trong các gen con được tạo ra từ gen I có 3000 nuclêôtit và trong các gen con được tạo ra từ gen II có 19.200 nuclêôtit. Xác định:

  a/ Số lần tự nhân đôi của mỗi gen.

  b/ Chiều dài của gen I

  c/ Khối lượng của gen II.

  Bài 4

  Một gen nhân đôi 2 lần, trong quá trình này gen đã sử dụng của môi trường 4560 nuclêôtit và có 5760 liên kết hydro bị phá vỡ.

  a/ Tính chiều dài của gen.

  b/ Tính số lượng nuclêôtit từng loại môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen.

  bài 5:

  Một gen có khối lượng 540.000 đvc và có 27,5% Ađênin. Gen nhân đôi 4 lần. Xác định:

  a/ Số lượng nuclêôtit từng loại của gen

  b/ Số liên kết Hydro được hình thành và bị phá vỡ trong quá trình tự nhân đôi của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Một phân tử ADN có 300 nu loại T . hiệu số phần trăm giữa Nu loại X so với Nu không bổ sung với nó bằng 20%. Hãy tính số lượng nu các loại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Mộtt gen A có chiều dài 0,51 um và tỉ lệ A=1/2 X.

  a)Tính số Nu mỗi loại trên phân tử ADN.

  b)Gen A bị đột biến thành gen a,gen a hơn gen A 1 liên kết H và có chiều dài là 5100 ăngxtơrông .Xác định loại đột biến gen và số lượng từng loại của gen a.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Một gen có 150 chu kì xoắn , có A= 2/3 G .Số lượng nucleotit loại X là bao nhiêu

  Cho mình cái lời giải với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Cho một gen có chiều dài 5100\(A^0\) và có tích tỉ lệ loại ađênin với 1 loại Nucleôtit khác không bổ xung là 5,25% . Trên mạch 1 của gen có 450 nucleotit loại timin , và hiệu số loại ađênin với loại xitôzin là 450 nucleotit.

  Xác định tỉ lệ và số lượng từng loại nucleotit của gen và trên mỗi mạch của gen?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  1 gen có tổng nu=3000, tổng số nu liên kết là 3900. Tính

  a) số nu mỗi loại của gen

  b) khi gen trên tự nhân dôi một số lần thì môi trường nội bào cung cấp số nu loại G la 13500. Ting1 số lan tự nhân dôi của gen trên và số nu mỗi loại môi trường cung cấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  một gen cấu trúc vi khuẩn ÀI 0.4080 MICROMET có A+T=30 số nu gen . tính số lượng từng loại nu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng có chứa 1 cặp gen dị hợp Bb, mỗi alen đều dài 5100A. Gen B có tổng số liên kết hidro là 3600 liên kết, gen b có hiệu số % nuclêôtít loại Ađênin với 1 nuclêôtít không bổ sung với nó bằng 30%. a)Tính số nuclêôtít từng loại trong mỗi gen
  b) Khi cho cá thể có kiểu gen trên tự thụ phấn thì số nuclêôtít mỗi loại trong từng kiểu tổ hợp ở hợp tử là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho
  một gen có m = 702000dVc mạch 1 có a1 :t1:g1:x1 = 2:1:3:4 tính số lượng và tỉ lệ phần trăm của từng loại nu trên từng mạch của cả gen
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  1 đoạn mạch ADN mẹ có L=499.8A(độ) do tác động của tia tử ngoại đọa mạch ADN nêu trên mất 3 cặp nu liên tiếp số 1.2 và 3

  a) chiều dài đoạn ADN bị đột biến là bao nhiêu ?

  b) đonạ ADN bị đột biến quy định tổng hợp chuỗi axit amin có bao nhiêu axit amin

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Một gen có chiều dài 4080 angston. Hiệu số giữa nucleotit loại G với loại nucleotit khác không bổ sung với nó trong gen bằng 380. Trên mạch khuôn của gen có nucleotit loại T = 120, mạch không làm khuôn có X = 320. Xác định số nucleotit mỗi loại của gen và của mARN được tổng hợp từ gen trên.

  P/s: Mong mọi người giúp đỡ! Chân thành cảm ơn :))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  2 gen có cùng chiều dài là 4080A0

  a) Gen thứ nhất có 3120 LK hidro mạch 1 có A=120 G=480 Tính số lượng từng loại ribonumôi trường cung cấp cho gen biết sao mã 1 lần

  b) Gen thứ 2 có A-G = 20% Trên mạch gốc có A= 300 và G= 210. Trong quá trình sao mã của gen môi trường cung cấp 1800 U:

  +) tính số lượng từng loại ribonu của ARN

  +) xác định số lần sao mã

  +) tính số lượng từ loại ribonu môi trường cung cấp để phục vụ cho quá trình sao mã của gen.

  Help me với ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  1 gen có 1200 nu, tổng số ARN có tỉ lệ giữa các ribonucleotit X:U:A:G = 4:3:2:1. Cả quá trình tổng hợp ARN của gen đã cần môi trường nội bào cung cấp 3000 ribonucleotit tự do. Xác định:

  a) Số phân tử ARN được tổng hợp

  b) Số ribonucleotit mỗi loại môi trường đã cung cấp cho quá trình trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Một gen có 20 vòng xoắn, Có Nu loại A chiếm 20% trong Nu của gen, gen nhân đôi 3 lần, mỗi gen con tổng hợp 1 ARN:

  a, Số Nu của gen.

  b, Số Nu của mỗi loại gen.

  c, Số Nu của ARN.

  d, Số phân tử ARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Một phân tử ADN có chiều dài 5100 A

  a, hãy tính tổng số nucleotit của phân tử ADN trên

  b, cho biết trong phân tử này có số nucleotit loại A bằng 960, tìm số nucleotit các loại con lại.

  CÁC BẠN GIẢI GIÙM MÌNH VỚI Ạ .CÁM ƠN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  1 phân tử ADN dài 6120A, hiệu số Avới 1 Nu khác là 200.

  a) tính khối lượng phân tử ADN.

  b) trong mạch 1 của ADN có A-T=200, G=600.Tính số lượng các loại Nu trong từng mạch đơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Trong một dung dịch có 3 loại nucleotit A, T, G. Từ 3 loại Nucleotit này, người ta tổng hợp được 1 phân tử ADN xoắn kép. Phân tử ADN xoắn kép này sẽ có những loại đơn phân nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1