YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 203 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 203 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Hãy cho biết tại sao trong rừng cây lại phân tầng?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Trong rừng cây lại phân tầng do nhu cầu ánh sáng của chúng khác nhau. Thực vật, tảo, vi khuẩn có màu là những loài có khả năng hấp thụ ánh sáng cho quang hợp. Không có ánh sáng cây cối không thể tồn tại được. Ánh sáng chi phối đến mọi hoạt động của đời sống thông qua những biến đổi thích nghi về đặc điểm cấu tạo, sinh lí và sinh thái của chúng.

Sự phân tầng giúp thực vật thích nghi và tồn tại.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 203 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 6 trang 155 SGK Sinh 12

Bài tập 4 trang 198 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 3 trang 203 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 4 trang 203 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 2 trang 207 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 3 trang 207 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 1 trang 120 SBT Sinh học 12

Bài tập 2 trang 121 SBT Sinh học 12

Bài tập 3 trang 122 SBT Sinh học 12

Bài tập 4 trang 122 SBT Sinh học 12

Bài tập 5 trang 123 SBT Sinh học 12

Bài tập 6 trang 123 SBT Sinh học 12

Bài tập 7 trang 124 SBT Sinh học 12

Bài tập 1 trang 125 SBT Sinh học 12

Bài tập 2 trang 125 SBT Sinh học 12

Bài tập 3 trang 126 SBT Sinh học 12

Bài tập 4 trang 126 SBT Sinh học 12

Bài tập 5 trang 126 SBT Sinh học 12

Bài tập 6 trang 126 SBT Sinh học 12

Bài tập 7 trang 126 SBT Sinh học 12

Bài tập 8 trang 126 SBT Sinh học 12

Bài tập 9 trang 126 SBT Sinh học 12

Bài tập 10 trang 127 SBT Sinh học 12

Bài tập 11 trang 127 SBT Sinh học 12

Bài tập 12 trang 127 SBT Sinh học 12

Bài tập 13 trang 127 SBT Sinh học 12

Bài tập 14 trang 127 SBT Sinh học 12

Bài tập 16 trang 127 SBT Sinh học 12

Bài tập 17 trang 127 SBT Sinh học 12

Bài tập 18 trang 128 SBT Sinh học 12

Bài tập 19 trang 128 SBT Sinh học 12

Bài tập 20 trang 128 SBT Sinh học 12

Bài tập 21 trang 128 SBT Sinh học 12

Bài tập 22 trang 128 SBT Sinh học 12

Bài tập 23 trang 128 SBT Sinh học 12

Bài tập 1 trang 129 SBT Sinh học 12

Bài tập 2 trang 129 SBT Sinh học 12

Bài tập 3 trang 129 SBT Sinh học 12

Bài tập 5 trang 129 SBT Sinh học 12

Bài tập 6 trang 129 SBT Sinh học 12

Bài tập 7 trang 129 SBT Sinh học 12

Bài tập 8 trang 130 SBT Sinh học 12

Bài tập 9 trang 130 SBT Sinh học 12

Bài tập 10 trang 130 SBT Sinh học 12

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON