YOMEDIA
NONE

Bài tập 14 trang 127 SBT Sinh học 12

Giải bài 14 tr 127 sách BT Sinh lớp 12

Em hiểu thế nào là áp suất thẩm thấu ở tế bào thực vật? Áp suất thẩm thấu có liên quan tới khả năng sống trong môi trường nước mặn và nước ngọt của cây hay không?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

  • Áp suất thẩm thấu phụ thuộc vào nồng độ các chất tích luỹ trong tế bào và trong mạch dẫn của cây, ví dụ như nồng độ ion khoáng, nồng độ đường hoà tan trong dịch tế bào...
  • Cây muốn duy trì khả năng hút nước thì phải có áp suất thẩm thấu cao trong tế bào. Cây sống trong môi trường nước càng mặn thì muốn hút được nhiều nước, áp suất thẩm thấu càng phải cao, do vậy cây cần tích luỹ nhiều chất - nhất là các ion có số lượng lớn góp phần điều hoà áp suất thẩm thấu trong cây.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 127 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON