YOMEDIA
NONE

Bài tập 23 trang 128 SBT Sinh học 12

Giải bài 23 tr 128 sách BT Sinh lớp 12

Trứng của nhiều loài động vật có vỏ cứng bao bọc, đây là một đặc điểm thích nghi của động vật với môi trường sống trên cạn. Em hãy phân tích đặc điểm thích nghi nào của "vỏ trứng giúp chúng có khả năng thích nghi với môi trường trên cạn?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23

  • Nhiều loài động vật như bò sát, chim và một số động vật không xương sống như nhện và nhiều côn trùng... đẻ trứng.
  • Trứng giúp động vật thích nghi với môi trường trên cạn là:
    • Trứng có vỏ cứng bao bọc, vỏ trứng có khả năng trao đổi khí nhưng ngăn cản nước thấm qua, trong trứng có noãn và nhiều chất dự trữ nuôi noãn.
    • Trứng thụ tinh phát triển phôi và nở ra cá thể non.
    • Nhờ có cấu tạo trứng mà noãn và các giai đoạn phát triển phôi tránh được điều kiện khô hạn của môi trường.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 128 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON