YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 125 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 tr 125 sách BT Sinh lớp 12

Hãy giải thích thế nào là “Sinh thái học”. Nêu khái niệm “Môi trường sống của sinh vật”?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  •  Sinh thái học là môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa sinh vật với môi trường.
  • Môi trường sống của sinh vật: Môi trường sống của sinh vật là tất cả các nhân tố ở xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp, gián tiếp hoặc tác động qua lại tới sinh vật, làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động của sinh vật.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 125 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON